"W górach jest wszystko, co kocham" (Jerzy Harasymowicz)

W dniach 05-08 września 2022 r. 49-osobowa grupa z Małopolski - składająca się z rolników, doradców rolnych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, właścicieli gospodarstw rolnych o opiekuna merytorycznego uczestniczyła w 4-dniowym, krajowym wyjeździe studyjnym, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą, w ramach realizacji operacji pn. „Zagroda edukacyjna -poznaj wieś od podszewki”.
Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych.
Zapraszamy do obejrzenia folderu katalogu agroturystycznego!
Celem operacji jest 4 dniowy wyjazd studyjny z woj. małopolskiego oraz opiekuna merytorycznego, podczas którego uczestnicy poznają przykłady prowadzenia zagród edukacyjnych w woj. dolnośląskim działających w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz świadczone przez nie oferty edukacyjne.
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne jako dodatkowy partner w projekcie pn. „Zagroda edukacyjna – poznaj wieś od podszewki” realizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą prowadzi nabór uczestników na 4 - dniowy wyjazd studyjny na Dolny Śląsk.

Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.