koła regionalne
Miejscowość
Członkowie koła
Jabłonka Jędruś
JabłonkaPokoje Gościnne Na brzysku
JabłonkaU Kazika
JabłonkaU Maćka
OrawkaPod Danielkami
PodwilkU Bożeny
Zubrzyca GórnaAgrozacisze

Koło Terenowe Jabłonka

Określenie Orawa, dotyczące pierwotnie rzeki, od którego wzięła nazwę kraina nad nią leżąca, wywodzi się z czasów prehistorycznych. Najstarsze ślady pobytu ludzi na Orawie pochodzą ze starszej epoki kamiennej - paleolitu. Na przełomie XV i XVI wieku dotarli na Górną Orawę Wołosi. Jako  pierwsza na terenie Górnej Orawy powstaje osada Jabłonka, założona  w roku 1558 przez sołtysa Sebastiana Jabłonowskiego, który dotarł na te tereny ze Śląska. Osadnicy na teren polskiej Orawy przybyli m.in. z Kotliny Żywieckiej i Podhala. Istotną rolę odegrało też osadnictwo wołoskie. Długie lata rozbiorów Polski, surowe warunki klimatyczne, nieurodzajne gleby, częste pomory i klęski głodu doprowadziły pod koniec XIX wieku do masowej emigracji w celach zarobkowych na Węgry, do Prus i do Ameryki. Rok 1918 przyniósł Polsce niepodległość. Na Orawie powstaje wtedy Polska Rada Narodowa domagająca się przyłączenia tych ziem do ojczyzny. Pierwotnie miano tutaj przeprowadzić plebiscyt, jednak ostatecznie o podziale Orawy zadecydowała Rada Ambasadorów w 1920 roku. W chwili wybuchu II wojny światowej cała górna Orawa znalazła się w granicach państwa słowackiego. Po roku 1945 powróciła do Polski. Po wojnie rozwinięto sieć dróg o asfaltowej nawierzchni, wśród których szczególnie istotne stało się połączenie od jesieni 1968 r. Zubrzycy Górnej z Zawoją przez przełęcz Krowiarki. Działa tutaj Liceum Ogólnokształcące i Orawskie Centrum Kultury kultywujące tradycję orawskich górali i ich stroje, gwarę i obyczaje. Odmienność tradycji, bogactwo kulturowe, krajobrazowe, różnorodna roślinność i bogactwo świata zwierzęcego przyciąga turystów chcących zwiedzić tą okolicę. Powstała i rozwijana w ostatnim okresie baza turystyczna, a szczególnie agroturystyczna, stwarza bardzo dogodne warunki do wypoczynku. Gościnni górale orawscy zapraszają turystów na letni jak i zimowy wypoczynek.

Gmina Jabłonka wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie Rozwoju Orawy";
www.leaderorawa.pl

Urząd Gminy Jabłonka; 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, tel. (0-18)26-111-00, 26-111-20, 26-523-35, fax.(0-18)26-111-48, 26-524-68; www.jablonka.ug.gov.pl, e-mail; sekretariat@jablonka.pl
Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.