„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”

 


W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW. Zajęcia zostaną przeprowadzone od sierpnia do października 2020 r. PARTNERZY PROJEKTU: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne • • • • • Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl www.prow.malopolska.pl www.mir.krakow.pl

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                         
                        

                  


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2020 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.