„Zagroda edukacyjna- poznaj wieś od podszewki”

                                                                                

Celem operacji jest 4 dniowy wyjazd studyjny dla grupy: 49 rolników z woj. małopolskiego oraz opiekuna merytorycznego, podczas którego uczestnicy poznają przykłady prowadzenia zagród edukacyjnych w woj. dolnośląskim działających w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz świadczone przez nie oferty edukacyjne.

Wyjazd adresowany jest do rolników, doradców rolnych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz właścicieli gospodarstw rolnych zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności o profil zagrody edukacyjnej. Wyjazd będzie okazją do poznania korzyści płynących z prowadzenia zagrody edukacyjnej i możliwości ich wykorzystania na gruncie Małopolski.
Uczestnicy w ramach wyjazdu podniosą wiedzę w zakresie wykorzystania potencjału swych gospodarstw i możliwości uzyskania dodatkowego dochodu poprzez prowadzenie zagrody edukacyjnej. Długookresowym efektem realizacji operacji będzie poszerzenie przez uczestników wyjazdu swojej wiedzy na temat prowadzenia zagród edukacyjnych. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość bezpośredniej konfrontacji i zapoznania się ze wszystkimi aspektami prowadzenia takiej działalności. Zdobędą nowe umiejętności praktyczne, poszerzą wiedzę teoretyczną, wyjazd da możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów i współpracy.                                                                                                     PARTNER PROJEKTU:

                                                                                                         

                                             Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne z siedzibą w Maniowach

                                   Wszystkich zainteresowanych współprac z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
                                                             w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

                                                                                    www.prow.malopolska.pl
                                                                                           www.mir.krakow.pl


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.