Informacje o naborze na wyjazd dotyczące zagrod edukaacyjnychCelem operacji jest poznanie przykładów prowadzenia zagród edukacyjnych w woj. dolnośląskim działających w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, oraz świadczone przez nie oferty edukacyjne. Realizowany w zagrodach program zajęć opracowany jest dla różnych grup wiekowych. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wyjazdu odbędą spotkanie z przedstawicielem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Dolnośłąskiej Izby Rolniczej, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania zagrod edukacyjnych oraz budowania świadczonej przez nie oferty edukacyjnej.
Ponadto uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję spotkać się z rolnikami woj. dolnośląskiego celem wymiany doświadczeń,nawiązywania kontaktów oraz podjęcia współpracy agrobiznesowej

Liczba uczestników; 50 osób
Czas trwania wyjazdu; 4 dni
Termin wyjazdu;5 do 8 wwrześnia 2022 r.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy;
- właścicieli gospodarstw agroturystycznych
- właścicieli gospodarstw rolnych zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności o profil zagrody edukacyjnej
- rolników
- doradców rolnych


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2022 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.