Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstało w maju 2009 roku i zostało utworzone z Pienińsko-Podhalańskiego Oddziału Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne", które obejmował swoim zasięgiem tereny górskie południowej Polski. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy 74 członków, którzy prowadzą działalność turystyczną i agroturystyczną na obszarze 2 powiatów; nowotarskiego i tatrzańskiego.Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje tereny górskie;
- Pieniny (Pieniński Park Narodowy, Trzy Korony, Spływ Przełomem Dunajca)
- Podhale (Tatry, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane)
- Gorce (Gorczański Park Narodowy, pasmo górskie Gorców z najwyższym szczytem Turbacz)
- Spisz (kraina geograficzna i historyczna, zamek w Niedzicy z legendą o skarbie Inków)
- Orawa (Babiogórski Park Narodowy, pasmo górskie Babiej Góry, największe torfowiska torfu wysokiego w Europie).

                    

Główne atrakcje regionu objętego działaniem Góralskie Stowarzyszenia Agroturystycznego to;
- górski krajobraz i przyroda prawnie chroniona (4 Parki Narodowe, liczne rezewrwaty i pomniki przyrody)
- spływ tratwami Przełomem Dunajca
- sporty wodne na górskich rzekach i po jeziorze czorsztyńskim
- liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej
- zabytki architektury drewnianej (na liście zabytków UNESCO)
- żywy, autentyczny góralski folklor, pielęgnowane i kultywowane obrzędy i zwyczaje, kuchnia regionalna,    tradycyjna gościnność ludzi gór.

                  

Głównym celem statutowym Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego jest pomoc swoim członkom w prowadzeniu i rozwijaniu działalności turystycznej w ramach turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Szczególny nacisk w swojej działalności kładziemy między innymi na;
- polepszenie jakości usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia (większość posiada aktualnie nadaną kategorię wg kryteriów ustalonych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "GG")
- doradztwo w prowadzeniu tej formy działalności (szkolenia, kursy, pokazy, doradztwo indywidualne)
- ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
- działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych (współpraca z Lokalnymi Grupami Działania)
- działanie na rzecz integracji europejskiej (współpraca z regionami przygranicznymi po stronie słowackiej, nawiązywanie kontaktów z Ukrainą w/s prowadzenia turystyki wiejskiej).

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne współpracuje również z samorządami terytorialnymi na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Samorządy te są naszymi partnerami w wielu projektach reazlizowanych na naszym terenie.

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" jest członkiem międzynarodowej organizacji EuroGites.


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2021 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.