Projekty realizowane przez Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Projekty zrealizowane i rozliczone

1. "Góralskie okno na świat przez internet - promocja regionu poprzez utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia"

Projekt złożony do LGD Gorce-Pieniny.
Realizacja; 2010 - 2011
Koszt całkowity projektu; 8 989,44 zł
Kwota dofinansowania; 6 292, 60 zł

Strona internetowa Stowarzyszenia www.goralskie.net wykonana w wersjach językowych; polska, angielska, niemiecka, węgierska.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali indywidualne hasła do swojej strony celem koreky informacji oraz wymiany zdjęć.


2. "Opracowanie i wydanie katalogu agroturystycznego promującego walory turystyczne regionu objętego działaniem LGD Spisz i Okolice oraz najbliższych okolic".

Projekt złożony do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.
Realizacja projektu; 2011 - 2012
Koszt całkowity projektu; 12 750 zł
Kwota dofinansowania; 10 735,06 zł

Ogółem wydano 5 000 szt. katalogów w których umieszczono;
- informację o atrakcjach turystycznych gmin objętych działaniem Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
- informację o walorach przyrodniczych  naszego rejonu
- wykaz kwater członków Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego którzy deklarowali uczestnictwo w katalogu z podaniem danych teleadresowych oraz krótkiej charakterystyki obiektów.

Katalogi rozprowadzane są nieodpłatnie na Targach Turystycznych, Giełdach Agroturystycznych oraz innych imprezach promocyjnych w Polsce.

Podnoszenie jakości usłg w gospodarstwach pod nazwą "wypoczynek na wsi" w Małopolsce"

Projekt złożony do Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolska Gościnna".
Realizacja projektu; 2013 r.
Koszt całkowity projektu; 15 300 zł
Kwota dofinansowania; 15 000 zł

Ogółem skategoryzowano 30 obiektów pod nazwą "wypoczynek na wsi" z terenu województwa małopolskiego wg nowych kryteriów Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".
Kryteria kategoryzacyjne wiejskiej bazy noclegowej znajdują się na stronie; www.pftw.pl

Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w Małopolsce

Projekt złożony do Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolska Gościnna".
Realizacja projektu; 2013 r.
Koszt całkowity projektu; 15 300 zł
Kwota dofinansowania; 15 000 zł

Ogółem skategoryzowano 30 obiektów pod nazwą "wypoczynem u rolnika" z terenu województwa małopolskeigo wg nowych kryteriów Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".
Kryteria kategoryzacyjne wiejskiej bazy noclegowej znajdują się na stronie; www.pftw.pl

Małopolska regionem ziół

Projekt złożony w ramach Funduszu Grantowego "Produkt Lokalny Małoposlka", instytucją kontraktującą jest Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska". Projekt współfinansowany jest  przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskim Unii Europejskiej.

Realizacja projektu; 2013 - 2014 r.
Koszt całkowity projektu; 99 870 zł
Kwota dofinansowania; 90 000 zł

W projekcie wzięło udział 15 osób z terenu Małopolski zajmujących się tematyką uprawy i zastosowania roślin zielarskich. Głównym celem projektu jest  "zintegrowanie środowiska zielarskiego w obszarze regionów uczestniczących w budowaniu Modelu Produkt Lokalny Małopolska poprzez zwiększenie wiedzy na temat uprawy roślin zielarskich, przetwórstwa zielarskiego oraz zwiększenie umiejętności sprzedaży i promocji zielarskiego projektu lokalnego".

W ramach projektu przeprowadzono 144 godzin specjalistycznych szkoleń dotyczących wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów lokalnych opartych na roślinach zielarskich.

Promocja oferty obiektów skategoryzowanych Małopolska Gościnna i podnoszenie świadomości jakości usług agroturystycznych w Małopolsce.

Projekt złożony do Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolska Gościnna"
Realizacja projektu; 2014 r.
Koszt całkowity projektu; 20 500 zł
Kwota dofinansowania; 20 000 zł

W ramach projektu wydano 26 000 ulotek promujących skategoryzowane obiekt wg nowych zasad kategoryzacyjnych z terenu Małopolski;
- 10 000 szt. dla obiektów pod nazwą "wypoczynek na wsi" (wersja w języku polskim)
- 10 000 szt. dla obiektów pod nazwą "wypoczynek u rolnika" (wersja w języku polskim)
- 3 000 szt. dla obiektów pod nazwą "wypoczynek na wsi" (wersja w języku angielskim)
- 3 000 szt. dla obiektów pod nazwą "wypoczynek u rolnika" (wersja w języku angielskim)

Projekty złożone do realizacji


1.


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2021 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.